Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Εγκύκλιος σχετικά με παράγραφο 3 άρθρου 30 Ν.4415/2016 (ωρομίσθιο σε ΦΜΕ και ΚΞΓ, πλήρες ωράριο και υπερωρίες)