Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Προσχέδιο Σ.Σ.Ε. στα Φ.Μ.Ε.

Προσχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Προσχέδιο ΣΣΕ στα ΦΜΕ