3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Συνάδελφοι,συναδέλφισσες,

Μετά την ανάδειξη του θέματος της αργίας των τριών ιεραρχών από το σωματείο μας και της πίεσης που ασκήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας, το τελευταίο απάντησε θετικά ότι η σημερινή μέρα είναι αργία για τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών βάσει της αρ. Δ5/5500/04-11-1983 (ΦΕΚ 652 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης, με φαξ που μας απέστειλε. Ως εκ τούτου αυθαιρετούν και παρανομούν όσοι ιδιοκτήτες ΦΜΕ και ΚΞΓ ανοίξουν τα φροντιστήριά τους σήμερα και επιβάλλουν στους εργαζόμενους καθηγητές τους να δουλέψουν. Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη και παράνομη οποιαδήποτε απόφαση εργοδοτικής ένωσης, όπως της PALSO, που αμφισβητεί τη σημερινή αργία και καλεί τα φροντιστήρια να λειτουργήσουν.

Κανένας συνάδελφος σήμερα για δουλειά. Υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας, τις αργίες μας,τον ελεύθερο χρόνο μας για να τον αξιοποιεί ο καθένας μας όπως προκρίνει. Άμεσα ενημερώνουμε το σωματείο μας για όποιο κρούσμα εργοδοτικής ασυδοσίας και καταπάτησης της σημερινής αργίας.

Κύλιση προς τα επάνω