3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Για την καταβολή του δώρου του Πάσχα

Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να γίνει από τους εργοδότες έως την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

Ως δώρο εορτών Πάσχα, λαμβάνονται 2 ημερομίσθια για κάθε 13 ημέρες εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη χρονική περίοδο 1/1-30/4. Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για διάστημα μικρότερο από τις 1/01 έως 30/04, δικαιούνται αναλογία δώρου που είναι το 1/30 του μισθού (για τον μισθωτό) ή 1 ημερομίσθιο (για τον ημερομίσθιο) για κάθε ημερολογιακό 8ήμερο.(Άρθρο 1, παρ. 5 της 19040/81 απόφασης Υπουργ. Οικονομικών και Εργασίας, ΦΕΚ 742. 941/86, 15931/87 Υπουργ. Εργασίας ΔΕΝ. 1988, ΣΕΛ.629). Το δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021, το κράτος θα καταβάλλει την αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί σε αυτούς του μήνες, επίσης έως της Μεγάλη Τετάρτη. Η αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί για τον Απρίλιο θα καταβληθεί από το κράτος έως 31 Μαΐου.

Το δώρο Πάσχα που καταβάλλεται από το κράτος υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι το δώρο είναι δικαίωμά μας και πρέπει να καταβάλλεται. Όσες και όσοι αντιμετωπίσουν προβλήματα στην καταβολή του από τους εργοδότες να απευθυνθούν στο σωματείο μας. Όσοι τους ζητηθεί να επιστρέψουν το δώρο στους εργοδότες να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με το σωματείο.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΔΩΡΟΥ-ΠΑΣΧΑ.docx

Κύλιση προς τα επάνω