3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Για τις εξελίξεις στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»

Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, για την μεταξύ άλλων έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για τα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει αναλάβει τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, την πλατφόρμα MySchool, καθώς και τις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class και e-me.

Τους τελευταίους μήνες, προέκυψαν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), που κορυφώθηκαν πρόσφατα με τις παραιτήσεις του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του. Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του εν λόγω φορέα, που ρυθμίζει διάφορα θέματα όπως το οργανόγραμμα, τη στελέχωσή του με αναγκαίο προσωπικό, την κατοχύρωση δικαιωμάτων του προσωπικού που ήδη απασχολείται κ.α.

Παραμένει, διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις, το πρόβλημα του μόνιμου προσωπικού, αφού η πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται με συμβάσεις έργου, πολλές φορές λίγων μηνών. Τα προβλήματα αυτά ενίσχυσαν τις φήμες για συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση μέρους ή ακόμα και ολόκληρου του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ).

Η ευθύνη για όλη αυτήν την κατάσταση είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης και της ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η δυσλειτουργία του Ι.Τ.Υ.Ε. βάζει σε μεγάλο κίνδυνο λειτουργίες των σχολείων που είναι ζωτικής σημασίας. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν από την παραγωγή και τη διανομή των σχολικών βιβλίων μέχρι την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της πλατφόρμας MySchool, και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, συστήματα με τα οποία δουλεύουν καθημερινά τα σχολεία.

Ήδη παραχωρούνται σε ιδιώτες και σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους βασικές λειτουργίες του Δημόσιου σχολείου (Cisco, Microsoft, Έπαφος κ.τ.λ.). Ήδη μεγάλοι όμιλοι φροντιστηρίων σκοπεύουν να αναλάβουν την έκδοση βιβλίων Πληροφορικής για όλες τις βαθμίδες κατόπιν διαγωνισμού. Το δημόσιο σχολείο συνδέεται όλο και περισσότερο  με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Αναδεικνύεται η σημασία του δημόσιου χαρακτήρα που πρέπει να έχει συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία, για να μπορούν πραγματικά να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Τα κέρδη και τα συμφέροντα των ιδιωτών καλλιεργούν τις ελλείψεις και τα προβλήματα στο Δημόσιο σχολείο, επιβάλλουν την υποβάθμισή του.

Να μην τους επιτρέψουμε να αφήσουν τους μαθητές χωρίς βιβλία!

Δε γίνεται μάθημα με φωτοτυπίες και φλασάκια!

Απαιτούμε:

  • ενίσχυση σε πόρους και υλικό όλων των ψηφιακών λειτουργιών των σχολείων (εξ αποστάσεως, διοικητικές εργασίες, δίκτυα, συνδέσεις κλπ.),
  • η παραγωγή, η έκδοση και η διανομή των σχολικών βιβλίων να γίνεται με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλων
  • πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση και την απρόσκοπτης λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε.
  • ούτε σκέψη για την πλήρη ιδιωτικοποίηση μέρους ή όλου του οργανισμού

ΙΤΥΕ-1.docx

Κύλιση προς τα επάνω