3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Για το Γενικό Συμβούλιο

Συνάδελφοι,

ως γνωστόν, το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «ο Βύρων» και η ΑΣΚΙΕ, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας, ζήτησαν την αναβολή της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου για το ζήτημα των ΣΣΕ στον χώρο των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, που είχε οριστεί από την Ομοσπονδία για το προηγούμενο Σάββατο 11 Μαΐου. Στόχος της αναβολής ήταν να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των εκτός Αθήνας πρωτοβάθμιων σωματείων. Με δεδομένη τη δήλωση αδυναμίας εκ μέρους της ΟΙΕΛΕ να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, για την οποία εκφράσαμε τις ενστάσεις μας, αρκετοί εκπρόσωποι από τα πρωτοβάθμια σωματεία δε θα μπορέσουν να παραστούν στο Γενικό Συμβούλιο, αφού υπάρχει αντικειμενικό οικονομικό πρόβλημα.

Με δεδομένο, ωστόσο, τον επείγοντα χαρακτήρα της χάραξης πορείας σε ένα τόσο κρίσιμο για τον κλάδο ζήτημα, όπως αυτό των ΣΣΕ, προτείναμε να συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο για συνεδρίαση το Σάββατο 18 Μαΐου. Η ΟΙΕΛΕ υιοθέτησε την πρότασή μας, παρά το ότι δεν άλλαξε στάση ως προς το ζήτημα της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης. Ως εκ τούτου, θα συμμετάσχουμε στο Γενικό Συμβούλιο του Σαββάτου, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία της διαδικασίας σύναψης ΣΣΕ.

Κύλιση προς τα επάνω