3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Για το δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι από τις κατακτήσεις των εργαζομένων εδώ και πολλά χρόνια. Κάτι όμως που εδώ και πολλά χρόνια σε πολλούς χώρους δουλειάς έχει αρχίσει να μην καταβάλλεται. Ιδιαίτερα στον κλάδο μας με την ασυδοσία της εργοδοσίας τείνει να γίνει άγραφος νόμος αυτό.

Το Δώρο Χριστουγέννων λοιπόν το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το πώς και αν τους έχει ασφαλίσει ο εργοδότης τους. Δεν προβλέπονται από πουθενά λογικές του τύπου κάναμε «συμφωνία», «παίρνω παραπάνω ημερομίσθιο» κλπ. Αν τυχόν κάποιος εργαζόμενος εργάζεται ανασφάλιστος αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης πρέπει να τον ασφαλίσει και όχι ότι δεν δικαιούται το δώρο. Το δικαιούμαστε όλοι και όλες και πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκέμβρη. 

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται στο διάστημα από 1/5 έως 31/12.

Για όσους από τους εργαζομένους η σχέση εργασίας δεν διήρκησε όλο το παραπάνω διάστημα, καταβάλλεται ως δώρο Χριστουγέννων  ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες του χρονικού διαστήματος.

Πιο πρακτικός τρόπος υπολογισμού: 1 ημερομίσθιο ανά 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια στο χρονικό διάστημα 1/5 έως 31/12. (Δηλαδή διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που είχαμε στο παραπάνω χρονικό διάστημα δια 8).

Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 0,04166 (αναλογία επιδόματος Χριστουγέννων).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ακόμα και πρόβλημα που ενδεχομένως προκύψει στον χώρο δουλειάς σου που αφορά το Δώρο Χριστουγέννων και όχι μόνο, επικοινώνησε με το Σωματείο σου!

Κύλιση προς τα επάνω