3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Εγκύκλιος σχετικά με παράγραφο 3 άρθρου 30 Ν.4415/2016 (ωρομίσθιο σε ΦΜΕ και ΚΞΓ, πλήρες ωράριο και υπερωρίες)

Κύλιση προς τα επάνω