3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Εδώ και τώρα σχέδιο περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού και εξασφάλισης των εργαζομένων!

Οι ανησυχίες συναδέλφων, μαθητών και γονέων για την μαζική έξαρση του κορωνοϊού είναι δικαιολογημένες και επαληθεύονται, εφόσον μέρα με τη μέρα αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα.

Οι υπερπροσπάθειες των εργαζομένων υγειονομικών δεν αρκούν για να καλύψουν τις έκτακτες, ούτε καν τις τακτικές ανάγκες του λαού για δημόσια υγεία. Το δημόσιο σύστημα υγείας, με τόσες ελλείψεις σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, με μαθηματική ακρίβεια δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια έκτακτη εξέλιξη τέτοιας εμβέλειας. Με ευθύνη του κράτους πρέπει να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα σε όλα τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με ευθύνη του εκάστοτε εργοδότη πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης, να παρέχονται τα απαραίτητα μέσα υγιεινής και καθαριότητας στο χώρο και ατομικά.

Όλα τα προληπτικά μέτρα της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου θα αποδειχθούν κούφια επικοινωνιακή προκήρυξη αν δεν συνοδευτούν άμεσα από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Απαιτούμε:

  • Άμεση ενίσχυση των σχολείων μέσω της κρατικής χρηματοδότησης για αγορά φαρμακευτικού και προληπτικού υλικού. Δωρεάν και πλήρη εμβολιασμό και ιατρικό έλεγχο όλων των μαθητών, μέσω κρατικών δομών και κινητών μονάδων Υγείας, με ευθύνη των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, ανεξάρτητα από τον φορέα ασφάλισης του γονέα».
  • Μόνιμο και επαρκές βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία (τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες κλπ.) με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Μόνιμους σχολικούς νοσηλευτές.
  • Άμεσες μαζικές και μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, να στελεχωθούν, να εφοδιαστούν οι δημόσιες μονάδες Υγείας με τα αναγκαία μέσα και φάρμακα, που να παρέχονται δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό χωρίς “πλαφόν” και περικοπές.
  • Με ευθύνη του εργοδότη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προληπτικό έλεγχο για τους εργαζόμενους σε κάθε σχολείο και φροντιστήριο. Εξασφάλιση όλου του αναγκαίου προληπτικού υλικού και απολύμανση σε όλους τους χώρους.
  • Αν κριθεί αναγκαίο, όποιες αναπληρώσεις μαθημάτων να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς, με όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές και μισθολογικές παροχές που προκύπτουν από τη σύμβασή τους.
  • Με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας σχολείων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, κέντρων μελέτης, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για αντίστοιχα μέτρα σε όλους τους χώρους ιδιωτικής εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλιστεί η καταβολή των νόμιμων αποδοχών, όπως ορίζουν οι συμβάσεις των εργαζομένων, ακόμη και στην περίπτωση διαδικτυακής διδασκαλίας.

Ανακοίνωση_COVID.docx

Κύλιση προς τα επάνω