3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Ερώτηση του ΚΚΕ για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων

Ερώτηση για τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων κατέθεσαν στη Βουλή προς την υπουργό Παιδείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Δελής Γιάννης και Κατσώτης Χρήστος.

Αναφέρουν:

«Στο πλαίσιο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19 για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία τους, προκύπτουν ζητήματα όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς σε ιδιωτικά σχολεία. Συγκεκριμένα:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός,

1. Με δεδομένη την υπαγωγή από τους εργοδότες τους εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία σε καθεστώς αναστολής εργασίας, παραβιάζεται η διάταξη του νόμου 682/77 περί ίσης, τουλάχιστον, αμοιβής ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε ρητή ρύθμιση για την εξαίρεση των εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία από την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους;

2. Σε ένα, τουλάχιστον, ιδιωτικό σχολείο γίνεται προσπάθεια να θεμελιωθεί νομικά η υπαγωγή των εκπαιδευτικών σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και παράλληλα να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο εξ αποστάσεως με κάλυψη του ποσού που υπολείπεται του μισθού τους από τον εργοδότη. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να αποσαφηνιστεί το παράνομο της ενέργειας αυτής;»

Κύλιση προς τα επάνω