3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Κοινή ανακοίνωση σωματείων στην ιδιωτική εκπαίδευση για τις άμεσες διεκδικήσεις, με βάση την αναστολή λειτουργίας όλων των δομών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Είναι γνωστό ότι, με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/10.3.2020, τεύχος β΄) ανεστάλη για 14 ημέρες η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων και ιδιωτικών, από τις 11 Μαρτίου. Με δεδομένη την αναγκαιότητα του παραπάνω μέτρου για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, στηρίζουμε, προφανώς, την εφαρμογή του. Παρ΄ όλα αυτά, χιλιάδες εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης, ΚΔΑΠ και ΙΙΕΚ, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εκμηδενιστούν οι ούτως ή άλλως πολύ χαμηλές αποδοχές τους.

Τον ίδιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν και κάποιοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά σχολεία. Πρόκειται για αυτούς που δεν υπάγονται στο ειδικό εργασιακό καθεστώς που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς με νόμιμο διοριστήριο (π.χ. οδηγοί, φύλακες, προσωπικό επιφορτισμένο με την καθαριότητα κ.λ.π.).

Πριν ακόμη επιβληθεί η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, πλήθος εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στα σωματείο τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους, καθώς πολλοί εργοδότες τους διαμήνυσαν ότι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης δεν θα καταβάλλονταν οι αποδοχές τους. Εννοείται ότι τέτοιες περιπτώσεις πολλαπλασιάστηκαν μετά την έκδοση της ΚΥΑ της 10ης Μαρτίου.

Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσδιοριστεί ως υποχρέωση του κράτους και της εργοδοσίας η καταβολή του συνόλου των αποδοχών όλων των εργαζόμενων στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις μέρες που θα απόσχουν υποχρεωτικά από την παροχή εκπαιδευτικού ή άλλου έργου.

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση είτε σφυρίζει αδιάφορα είτε θέτει υπό αμφισβήτηση θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Διατυπώθηκε ήδη η άποψη ότι τα βάρη από τις επιπτώσεις της επιδημίας πρέπει να τα μοιραστούν κράτος, εργοδότες και εργαζόμενοι, θέση απαράδεκτη, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο χώρο λαμβάνουν μισθούς πείνας. Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στηρίζουν μόνο τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ενώ επιφυλάσσουν καθεστώς “καραντίνας” για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ενδεικτική είναι η Υπουργική Απόφαση που αναστέλλει την υποχρέωση προαναγγελίας αλλαγών στη σύμβαση εργασίας εκ μέρους του εργοδότη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει σε όργιο αυθαιρεσιών εις βάρος των εργαζόμενων.

Επιπλέον, στις ιδιωτικές ιδιαίτερα δομές εκπαίδευσης, το μέτρο της τηλεργασίας δυνητικά οδηγεί σε ένταση της εργασίας και απαίτηση από την εργοδοσία για υπέρβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζόμενου.

Ταυτόχρονα, το μέτρο της παροχής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου εντείνει τον ανισότιμο ανταγωνισμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αφού ως συνέπεια της εμπορευματοποίησης της παιδείας δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών. Σε κάποιες σχολικές δομές αυτό μπορεί να λειτουργήσει, σε κάποιες άλλες είναι προβληματικό έως και αδύνατο. Να παρθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ακόμα και με μείωση της εξεταστέας ύλης.

Συγκεκριμένα απαιτούμε:

 • Να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζόμενου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης.
 • Να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι των συμβάσεων εργασίας (ωράριο, αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές).
 • Σε περίπτωση τηλεργασίας αυτή να παρασχεθεί στη βάση της σύμβασης εργασίας (μισθός, ωράριο κ.τ.λ.) χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά στο ελάχιστο ο εργαζόμενος για την απόκτηση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού. Εννοείται ότι η συγκεκριμένη μορφή εργασίας πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα αυστηρά τα όρια που θέτει η ΚΥΑ της 10/3/20 ή όποια ενδεχόμενη ανάλογη ρύθμιση στο πλαίσιο αποκλειστικά των μέτρων καταπολέμησης της επιδημίας του COVID-19.
 • Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές, επιπλέον της κανονικής, ακόμη και σε περίπτωση τηλεργασίας. Αυτές οι μέρες άδειας να μην εκπίπτουν ούτε στο ελάχιστο από την προβλεπόμενη άδεια των εργαζομένων, αναρρωτική ή άλλη.
 • Πρόσθετο έκτακτο ειδικό επίδομα, για όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη του κράτους, αντισταθμιστικό για τις απώλειες που θα υποστούν, εφόσον στην ιδιωτική εκπαίδευση η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία αγγίζει το 40% του συνολικού διδακτικού έργου, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ.
 • Λόγω των ειδικών συνθηκών και με δεδομένη την εκ περιτροπής, αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, λήψη πλήρους επιδόματος ανεργίας για όλους τους συναδέλφους κατά τους θερινούς μήνες.
 • Καμία παρουσία εκπαιδευτικών ή μη διοικητικού προσωπικού σε οποιαδήποτε δομή Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ.
 • Αν κριθεί αναγκαίο, όποιες αναπληρώσεις μαθημάτων να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς, με όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές και μισθολογικές παροχές που προκύπτουν από τη σύμβασή τους.
 • Ειδικά μέτρα στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου.
 • Αυστηροί έλεγχοι από το ΣΕΠΕ της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, ειδικά κατα τη διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ. Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης της 9 Μάρτη (Υπουργείο Εργασίας) που αναστέλλει την υποχρέωση προαναγγελίας αλλαγών στη σύμβαση εργασίας εκ μέρους του εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Για όσο διάστημα χρειαστεί, να ανασταλούν προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, όλοι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους, με προτεραιότητα όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ.

Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δε δεχόμαστε τη λογική του δήθεν δίκαιου επιμερισμού του κόστους που συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδημίας. Σε όσους επικαλούνται τις  παρούσες ειδικές συνθήκες απαντάμε ότι ζούμε ως εργαζόμενοι σε ειδικές συνθήκες ακόμη και στην κανονικότητα που ορίζουν κυβέρνηση και εργοδοσία.  Δεν θα πληρώσουμε εμείς από το υστέρημά μας, για να καλύψουμε τις απώλειες αυτών που καρπώνονται την αξία της εργασίας μας.

Ούτε βήμα πίσω! Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις αμοιβές μας, ούτε ένα ένσημο από την ασφάλισή μας.

Προχωράμε ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω κοινές πρωτοβουλίες: 

 1. Συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Εργασίας, Υγείας) με σκοπό την κατάθεση και την απαίτηση υλοποίησης των δίκαιων διεκδικήσεων μας.
 2. Συνάντηση με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΦΕ).
 3. Επικοινωνίας των Δ.Σ. των Σωματείων μας την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 11:00 (μέσω Skype) με σκοπό τον περαιτέρω σχεδιασμό της δράσης μας. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ, ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ!! 

Τα σωματεία που συνυπογράφουμε το παραπάνω κείμενο: 

 • Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «Ο Βύρων»

Νασιοπούλου Ελπίδα: 6942830636   vyrwnasedu@gmail.com

 • ΣΕΦΙΕ Θεσσαλονίκης

Πετρίδης Δημήτρης: 6947048859   sefiesalonica@gmail.com

 • Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Χανίων

Νικολοπούλου Κατερίνα: 6972728167   idekp.chania@gmail.com

 • Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Κεφαλλονιάς – Ιθάκης

Μόσχος Βασίλης: 6937282192   siekef.ith@gmail.com

 • ΣΙΕΛ Θεσσαλίας

Μπαλασούλης Αργύρης: 6936611975  swmatio.id.ekpaid@gmail.com

 • ΣΙΕΛ Αιτωλοακαρνανίας

Ντουντούμη Μαίρη: 6973737526   sieagriniou@gmail.com

 • Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζατζάκη»

Ζέρβας Θεοδόσης: 6986668999  swmateio.ekpaid@gmail.com

 • ΣΙΕΛ Θράκης

Κορομπόκη Κλειώ: 6942981808  sielthrakis@yahoo.com

 • Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Ιωαννίνων «Ρόζα Ιμβριώτη»

Κονταξής Θανάσης: 6938895654   id.ekpaidefsi.ioannina@gmail.com

ΚΟΙΝΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-CORVID-19.docx

Κύλιση προς τα επάνω