3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Νόμοι – δικαιολογητικά

Ενημερωτικό σημείωμα για το ασφαλιστικό

Νόμος 1264/1982 για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα

Νόμος 1876/1990 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012

Απόφαση ΣτΕ 380/2013

Νόμος 4415/2016 για την εκπαίδευση

Κοινή Υπουργική Απόφαση 12998/232/2020 (COVID-19)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 14199/249/2020 (COVID-19)

Εγκύκλιος σχετικά με παράγραφο 3 άρθρου 30 Ν.4415/2016 (ωρομίσθιο σε ΦΜΕ και ΚΞΓ, πλήρες ωράριο και υπερωρίες)

Για τις ημέρες διακοπών και αργιών

Δικαιολογητικά για επίδομα ανεργίας

Κύλιση προς τα επάνω