3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Παλιές συχνές ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1. Στην περίπτωση των εργαζομένων σε φροντιστήρια, όπου βάσει νόμου* θεωρείται πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο οι 21 ώρες, ποιο είναι το ελάχιστο (κατώτατο) ωρομίσθιο που επάγεται από τη ΓΣΣΕ;
 1. Το άρθρο 30 του Ν. 4415/16 (ΦΕΚ 159 Α΄ της 6.9.2016), στην παρ.3,  προβλέπει: « 3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».
 2. Το ΦΕΚ 173B/30-01-2019, που προβλέπει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διαφοροποίηση.

Το μεικτό ωρομίσθιο του καθηγητή χωρίς προϋπηρεσία, διαμορφώνεται από 1/2/2019, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η ανωτέρω διάταξη:

 σε 650,00 x (6/21) x (1/25) = 7,43  €.

Να πούμε ότι μετά από πίεση του Σωματείου μας βγήκε Διευκρινιστική Εγκύκλιος, όπου ξεκαθάριζε και το ωρομίσθιο και τις Υπερωρίες, αφού μερίδα εργοδοτών ισχυριζόταν ότι η εν λόγω διάταξη αφορά  καθηγητές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών  και όχι  καθηγητές φροντιστηρίων  μέσης εκπαίδευσης!

 1. Μπορεί μια ατομική σύμβαση να έχει δυσμενέστερους όρους από την ΓΣΣΕ;

Όχι δεν μπορεί. Ο νόμιμος  νομοθετημένος κατώτατος μισθός   αφορά  τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (Άρθρο 103, Ν.4172/2013). Επιπρόσθετα, οι όροι  εργασίας των εργαζομένων αυτών ( οι θεσμικοί ,  μη μισθολογικοί )  καθορίζονται από   ατομικές συμβάσεις εργασίας που  δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι των θεσμικών όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Πολλές φορές συνάδελφοι, που απευθύνονται στο Σωματείο, συμφωνούν με τον εργοδότη στην Ατομική τους Σύμβαση, άλλα από τα προβλεπόμενα, χειρότερους όρους από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Συνάδελφοι, μόνο η μαζική, συλλογική ταξική πάλη είναι ανώτερη από τους νόμους τους, μόνο αυτή τους ανατρέπει. Μεμονωμένα, ατομικά ο καθένας μας όχι. Άρα, άσχετα με τι έχει υπογράψει ο καθένας από εμάς, το τι προβλέπεται το καθορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

 1. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια προσαύξηση λόγω πτυχίου ΑΕΙ (5% κατ’ έτος φοίτησης);

Όχι υποχρεωτικά! Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ΠΥΣ 6/2012 προβλέπει:

«Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.»

Δηλαδή το τότε γνωστό Μνημόνιο2 ( γνωστό ως Μεσοπρόθεσμο ) πάγωσε τριετίες, επιδόματα κτλ. Τα μόνα επιδόματα που ισχύουν ακόμα είναι Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων, Επίδομα Αδείας και Αποζημίωση Μη Ληφθείσας Αδείας (για όσους δεν πάρουμε την άδεια που δικαιούμαστε 2μέρες/50ημερομίσθια).  Πρέπει να προσέξουμε ότι τριετίες των συναδέλφων μέχρι το 2012 αναγνωρίζονται νομικά.

Τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το ν. 4331/02-07-2015  επαναφέρει επιδόματα τριετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας.

Τον Αύγουστο 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το Μνημόνιο3 και συγκεκριμένα με το ν. 4336/14-08-2015 τα ξανακαταργεί όλα τα παραπάνω!

Άρα με βάση το νόμο είναι στο χέρι του εργοδότη να αποδεχτεί το επίδομα πτυχίου.

Με βάση τις ανάγκες μας πρέπει να είναι αίτημα πάλης. Δε γίνεται να μας ζητάνε άδεια διδασκαλίας και ταυτόχρονα να μην έχουμε το αντίστοιχο επίδομα. Δε γίνεται να ¨διαφημίζει¨ ο κάθε εργοδότης για τους πολύπειρους καθηγητές ή καθηγητές με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και να μην αποδέχεται τα αντίστοιχα επιδόματα. 

 1. Πατάει αυτό που λένε οι εργοδότες να ενσωματωθούν τα Δώρα και τα επιδόματα στο ωρομίσθιο. Πως κατοχυρώνονται αυτά τα επιδόματα;

Όχι δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα και αν δεν τα καταβάλει, αυτός είναι υποχρεωμένος λογιστικά να φαίνεται ότι βάζει. Αν δεν το κάνει θεωρείται αυτόφωρο αδίκημα. Αυτό καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται σε κάποια Σ.Σ.Ε., υπάγεται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το ν.4093/12. 

 1. Στην περίπτωση εργαζομένων που δουλεύουν 6ωρο ή 8ωρο ως γραμματειακή υποστήριξη (όχι ως καθηγητές), σ’ αυτούς προσμετράται κάποια προσαύξηση λόγω πτυχίου;

Ομοίως, όπως παραπάνω. 

 1. Πως κατοχυρώνεται ένσημο (ολόκληρο) στην ωρομισθία;

Αν κάποιος παίρνει ελαττωμένα ένσημα, αυτά μετράνε προσθετικά μέσα στη βδομάδα και συμπληρώνουν ολόκληρο;

Πως μετράει κανείς την αξία του ενσήμου ανά μέρα και τι του εξασφαλίζει αντίστοιχα όσον αφορά ΟΑΕΔ, τη σύνταξη κτλ.;

Τον τρόπο υπολογισμού ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 25 των παράγραφοι 4, 5, 7, 8 και 9 του ΑΝ 1846/1951 και  του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Καθώς επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν.1892/90 και το ΠΔ 508/91. Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού των ημερών εργασίας έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  44/75, 114/81, 149/84 και 95/92.

Ειδικά,  στους καθηγητές φροντιστηρίου που απασχολούνται ή είναι στη διάθεση του εργοδότη όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και αμείβονται με μηνιαίο μισθό, στην ασφάλιση του ΙΚA αναγνωρίζονται:

 1. 25 ημέρες εργασίας αν απασχολούνται εβδομαδιαίως 21 ώρες, όπως προβλέπει το άρθρο 30 του Ν. 4415/16. Μετά τις 21 ώρες μπορείς παραπάνω; Όχι παραπάνω ένσημα, αλλά 40% παραπάνω ωρομίσθιο.
 2. όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα, αν απασχολούνται για λιγότερες από τις προβλεπόμενες από τη συλλογική σύμβαση ώρες εβδομαδιαίως. Προϋπόθεση είναι το ημερομίσθιο που λαμβάνει ο καθηγητής να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο (Τ.Η.) της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (A.Κ.), όπως ορίζεται κάθε φορά ( από 1.10.2008 και εφεξής ορίζεται σε  11,06 Ευρώ). Δηλαδή ένας καθηγητής που δε συμπληρώνει 21 ώρες, αλλά δουλεύει κάθε μέρα συμπληρώνοντας το 11,06€ , θα συμπληρώσει 20-23 ένσημα το μήνα!
 3. Αν δεν απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, τότε στην ασφάλιση του ΙΚA αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται συν μία ημέρα ανά εβδομάδα. Δηλαδή αν εργάζονται 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, τότε στην ασφάλιση του ΙΚA αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται συν μία ημέρα ανά εβδομάδα. Πάλι αρκεί να ξεπερνάνε το 11,06€.
 4. Διαφορετικά, αν έχει αυτό που ¨λέει¨ η ερώτηση ελαττωμένα ένσημα, αναγνωρίζονται τόσες ημέρες όσες προκύπτουν από τη διαίρεση των μηνιαίων αποδοχών δια το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο (Τ.Η.) της 1ης A.Κ., όπως ισχύει κάθε φορά ( 11,06€ ), υπολογίζονται ως εξής: 
 1. Αν κάποιος συμπληρώνει 21 ώρες σε παραπάνω από 1 εργοδότη, κατοχυρώνει πλήρη ασφάλιση;

Ναι. 

 1. Ποια είναι η εισφορά στο ΙΚΑ τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου ανά ένσημο;

Οι εισφορές εργαζομένου 16%, του εργοδότη 25,06%, σύνολο εισφορών 41,06%. (Πακέτο Κάλυψης 101, δηλαδή τα ένσημο μας είναι το κλασικό που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Όχι βαρέα κτλ.) 

 1. Τις ημέρες αργιών ή αδειών, μετράνε ένσημα; Ποιες είναι οι αργίες;

Ναι, μετράνε υποχρεωτικά.

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών:

ΦΕΚ Β’ 4212/27-12-2016 ( Αριθμ. 219434/Α5)

« Από τις διατάξεις:

 1. Της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄).
 2. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄).
 3. Του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για τον καθορισμό των αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

Οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

 1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
 2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

 1. Όλες τις Κυριακές
 2. Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
 3. Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
 4. Τη 17η Νοεμβρίου
 5. Την ημέρα των Θεοφανίων
 6. Την Καθαρά Δευτέρα
 7. Την 1η Μαΐου
 8. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
 9. Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. 

Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.» 

Άλλη μια μάχη που έδωσε το Σωματείο μας για να ξεκαθαριστούν οι Αργίες των Χριστουγέννων. Η εργοδοσία είχε ήδη εξαγγείλει για εργασία έως 29 Δεκέμβρη και με πίεση δική μας βγήκε στις 04/11/2016 Εγκύκλιος από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι δικαιούμαστε 15 ημέρες. Το Σωματείο έστειλε το έγγραφο σε ΟΕΦΕ και Δευτεροβάθμιες, ενημέρωσε τους συναδέλφους. Βέβαια οι εργοδότες θύμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ ποιον εξυπηρετεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ ευθυγραμμίστηκε με το ΦΕΚ Β’ 4212/27-12-2016 ( Αριθμ. 219434/Α5) , όπου παραθέσαμε παραπάνω, στις 27 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή αφού είχαν ξεκινήσει οι διακοπές των Χριστουγέννων. 

 1. Μπορεί σε μια σύμβαση ωρομίσθιου να μην αναγράφονται οι ακριβείς ώρες απασχόλησης μέσα στη βδομάδα;

Όχι απλά μπορεί, αλλά υποχρεωτικά πρέπει. Όμως μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουν. Αρκεί να δηλωθούν στο ΕΡΓΑΝΗ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις συναδέλφων που απευθύνονται στο Σωματείο για κάποιο πρόβλημα ζητάμε την Ατομική τους Σύμβαση και δεν την έχουν! Άρα:

 1. Πάντα πρέπει να παίρνουμε αντίγραφο της Ατομικής Σύμβασης
 2. Πάντα στο τέλος κάθε μήνα να παίρνουμε αντίγραφο μισθοδοσίας και ενσήμων
 3. Στην Ατομική Σύμβαση πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα από πότε μέχρι πότε (αν είναι ορισμένου), το ωρομίσθιο, συγκεκριμένες ώρες και μέρες, καθώς και για κάθε διδακτική ώρα να φαίνεται 45’ μάθημα, 15’ διάλειμμα. 
 1. Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα;

Υπάρχει αντίστοιχα εξίσωση και τρόπος. Το σωματείο έχει φόρμα που μπορούμε να τα υπολογίσουμε αυτόματα. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε 13ος και 14ος μισθός. 

Πρακτικός τρόπος: Διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που είχαμε στο κάθε χρονικό διάστημα από αυτά δια του αριθμού 8, για να βρούμε το ποσό που αναλογεί αντίστοιχα στο δώρο Χριστουγέννων και στο δώρο του Πάσχα.

Δικαιούμαστε :

 1. Ως δώρο εορτών Χριστουγέννων, 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη χρονική περίοδο 1/5-31/12. Στα παραπάνω προσθέτουμε και την προσαύξηση του συντελεστή αδείας 0.04166. Καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 21/12, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.
 2. Ως δώρο εορτών Πάσχα, 2 ημερομίσθια για κάθε 13 ημέρες εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη χρονική περίοδο 1/1-30/4. Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για διάστημα μικρότερο από τις 1/01 έως 30/04, δικαιούνται αναλογία δώρου που είναι το 1/30 του μισθού (για τον μισθωτό) ή 1 ημερομίσθιο (για τον ημερομίσθιο) για κάθε ημερολογιακό 8ήμερο.(Άρθρο 1, παρ. 5 της 19040/81 απόφασης Υπουργ. Οικονομικών και Εργασίας, ΦΕΚ 742. 941/86, 15931/87 Υπουργ. Εργασίας ΔΕΝ. 1988, ΣΕΛ.629). Καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Χρονικά διαστήματα που υπολογίζονται για την καταβολή του δώρου: Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό · Το χρονικό διάστημα που εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή του σε εξετάσεις. · Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ μεταξύ των οποίων και τα 3μερα. Χρονικά διαστήματα που δεν υπολογίζονται για την καταβολή του δώρου: Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές · Οι ημέρες της απεργίας · Οι μέρες απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας · Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.

 1. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ;

Ναι, με βάση το ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185/6-9-1995) 

 1. Τι δικαιώματα έχει μια συνάδελφος που είναι έγκυος; Μπορεί να πάρει άδεια; Σε περίπτωση απόλυσης; Πως καταβάλλεται ο μισθός; Τι επιδόματα δικαιούται;

Άδεια απουσίας

Σύμφωνα με τον Ν. 1302/1982 οι γυναίκες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται, άσχετα με το χρόνο εργασίας στον εργοδότη τους να λάβουν άδεια τοκετού προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποιητικό γιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή μέρα του τοκετού. Η συνολική διάρκεια της άδειας είναι 17 βδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές μέρες. Από αυτές οι 56, δηλαδή 8 βδομάδες(άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή μέρα του τοκετού και οι υπόλοιπες 63, δηλαδή 9 βδομάδες(άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Αν αντίθετα ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, αυξάνουν οι μέρες της άδειας τοκετού (μέχρι τελικά να πραγματοποιηθεί ο τοκετός), χωρίς να μεταβάλλονται οι μέρες της άδειας λοχείας. Άρα στην περίπτωση αυτή η συνολική άδεια υπερβαίνει τις 119 μέρες.

Για την χορήγηση της άδειας τοκετού είναι αδιάφορο αν η μητέρα συνέλαβε από έγγαμη ή εξώγαμη σχέση.

Απαγόρευση απόλυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/84 10 Π.Δ. 176/97 απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένης από τον εργοδότη της. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/84 απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση της εργαζομένης από τον εργοδότη της για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό αν η Ατομική Σύμβαση είναι Αορίστου.

Για Ορισμένου χρόνου Συμβάσεις η εργαζόμενη απολύεται με τη λήξη της Σύμβασης, άσχετα από εγκυμοσύνη!!! Άλλο ένα πολύ σοβαρό πεδίο πάλης. Το Σωματείο έχει πολλές περιπτώσεις συναδελφισσών, όπου και τις ημέρες τοκετού και λοχείας πήραν και την επόμενη χρονιά παρέμειναν στη δουλειά τους. Κάθε μάχη είναι ζήτημα συσχετισμών δυνάμεων! 

Καταβολή μισθού

 Οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία τους λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα, και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη. Όσες δεν έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας στον αυτό εργοδότη δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, όσες έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας τις αποδοχές τους για ένα μήνα. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την ασφάλιση της. Η άδεια μητρότητας θεωρείται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται στα δώρα εορτών, στις άδειες και τα επιδόματα αδείας.

Επίδομα μητρότητας και τοκετού από το ΙΚΑ

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000: η ασφαλισμένη στο ΙΚΑ δικαιούται επί 56 μέρες πριν από τον τοκετό και επί 63 μέρες μετά, να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη.

 Για να πάρουν αυτά τα επιδόματα πρέπει να έχουν συμπληρώσει200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Το ΙΚΑ καταβάλλει και βοήθημα τοκετού που ανέρχεται σε 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Το επίδομα τοκετού για να το πάρει η εργαζόμενη θα πρέπει να έχει 50 ένσημα το τελευταίο έτος ή το τελευταίο 15μηνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δύο τελευταίοι μήνες.

Δικαιολογητικά:  

Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.

Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)

Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού

Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται – Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.Δ.221/97 : η συμπληρωματική παροχή ισούται προς την διαφορά που προκύπτει μεταξύ των από το ΙΚΑ καταβληθέντων επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας και των αποδοχών τις οποίες δικαιούται η ασφαλισμένη κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας, σύμφωνα με την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση. Χορηγούνται μέχρι να συμπληρωθούν τα χρονικά όρια της υποχρεωτικής άδειας των 17 εβδομάδων των γυναικών λόγω του τοκετού και της λοχείας(δηλαδή συνολικά 119 μέρες). 

 1. Γιατί κάποιοι εργοδότες επιλέγουν να υπογράφουν αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου;

Λόγω απόλυσης. Τον αορίστου μπορεί να τον απολύσει όποια στιγμή θέλει, ενώ τον ορισμένου υποχρεούται να τον πληρώνει μέχρι να λήξει η σύμβαση. Να έχουμε στο νου μας ότι αν ο αορίστου κλείσει χρόνο, τότε δικαιούται και αποζημίωση σε ενδεχόμενη απόλυση. 

 1. Ισχύει προσαύξηση λόγω εργασίας στο σπίτι;

Όχι.

Κύλιση προς τα επάνω