3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δεν θα μας χρωστάνε κι από πάνω!

 

Την Τετάρτη 21/02/2024 το σωματείο μας παρέστη στην τριμερή συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας Νέας Ιωνίας, προκειμένου να διεκδικήσουμε την εξόφληση της συναδέλφου πρόσφατα απολυμένης από Κέντρο Μελέτης.

Κατόπιν της προηγούμενης άμεσης παρέμβασης του σωματείου τον Νοέμβριο στο μελετητήριο όπου εργαζόταν η συνάδελφος και απολύθηκε με γελοίες δικαιολογίες, ο εργοδότης είχε δεσμευτεί ότι θα κατέβαλε στο ακέραιο όλα τα δεδουλευμένα. Ωστόσο, μέχρι την ημέρα της συνάντησής μας δεν είχε καταθέσει το συνολικό ποσόν που όφειλε, ενώ ο ίδιος δεν αναγνώριζε την υπολειπόμενη διαφορά.

Στην τριμερή συνάντηση συμμετείχαν η καταγγέλλουσα, μέλος της διοίκησης του σωματείου και ο λογιστής του εργοδότη. Στη συζήτηση που ακολούθησε αναδείξαμε το απαράδεκτο γεγονός ότι η εργαζόμενη ήταν δηλωμένη ως υπάλληλος γραφείου με ωρομίσθιο 4,68€ μεικτά, ενώ ασκούσε διδακτικά καθήκοντα, για τα οποία το ελάχιστο νόμιμο ωρομίσθιο που έπρεπε να λαμβάνει είναι 8,92€ μεικτά. Επιπλέον, ο εργοδότης ακολούθησε την γνωστή τακτική που επιβάλλουν πολλοί ιδιοκτήτες να δίνουν αδήλωτα μεγαλύτερο ωρομίσθιο από το συμφωνηθέν “στο χέρι”, προκειμένου να απομυζούν μέρος του μισθού μας από τα δώρα, τα  επιδόματα, τα ημερομίσθια αργιών κ.α. Ενώ, λοιπόν, μετά την απόλυση της συναδέλφου και την παρέμβαση του σωματείου, είχε κατατεθεί απ’ την πλευρά της εργοδοσίας το σύνολο των αποδοχών σύμφωνα με το δηλωθέν ωρομίσθιο, εκκρεμούσε το υπολειπόμενο ποσόν, όπως προέκυπτε απ’ την προφορική συμφωνία.

Παρά την αρχική άρνηση εκ μέρους της επιθεωρήτριας να αναγνωρίσει τη διεκδίκηση της συναδέλφου για την αδήλωτη αμοιβή, επιμείναμε και υποχρεώσαμε τον λογιστή του εργοδότη να επικοινωνήσει με τον πελάτη του για την άμεση καταβολή του συνολικού ποσού που δικαιούνταν η συνάδελφος. Μισή ώρα μετά την αποχώρησή μας από την επιθεώρηση εργασίας η συνάδελφος είχε εξοφληθεί!!!

Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και άλλες παρόμοιες, αποδεικνύει τη δύναμή μας. Μπορεί το κράτος, οι φορείς του όλο και πιο έκδηλα να δρουν υπέρ της εργοδοσίας και η επιθεώρηση να παίζει το ρόλο του ουδέτερου ρυθμιστή των διαφορών μας στη βάση του νόμου. Θα καταφέρνουμε να νικάμε όταν κρατούμε άτεγκτη στάση και μέσα από το σωματείο, διεκδικώντας αξιοπρεπή εργασία και αμοιβή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΤΟΥ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΣΤΗΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΕΑΣ-ΙΩΝΙΑΣ.pdf

Κύλιση προς τα επάνω