3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

Σχέδιο απόφασης για τη λήξη των συμβάσεων των εργαζομένων γενικών καθηκόντων σχολειών

Σε λίγες μέρες λήγει το πρόγραμμα, που λειτουργεί για 2η​ χρονιά στα σχολεία, του θεσμού των εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων (σχολικοί βοηθοί) του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν και πάλι το βάσανο της ανεργίας και της ανασφάλειας, τα δε σχολεία να βρεθούν για άλλη μια φορά στη μέση της χρονιάς χωρίς το απαραίτητο και αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, που συμβάλλει στην  καθημερινή, εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα στηρίζεται στη λογική της ανακύκλωσης της ανεργίας και της απορρόφησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στην ουσία οι εργαζόμενοι Γενικών Καθηκόντων αποτελούν πηγή βοήθειας τόσο στο έργο της διοίκησης όσο και στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου καθώς και στην υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Η παρουσία των εργαζόμενων Γενικών Καθηκόντων κρίθηκε και κρίνεται αναγκαία, έχουν σημαντική συνεισφορά στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

Συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, που προκύπτουν μέσα στην σχολική κοινότητα. Η συνεισφορά τους είναι σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη. Ο τερματισμός της σύμβασής τους, πριν από τη λήξη της σχολικής περιόδου, θα δημιουργήσει ξανά σοβαρότατες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια.

Με την παρουσία τους καλύπτεται ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό, που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο και η απόλυσή τους επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του σε τομείς, όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η επιστασία των σχολείων κλπ.

Το ΔΣ του “Βύρωνα” στηρίζει το αίτημα των εργαζομένων στο πρόγραμμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, διεκδικώντας:

  1. Την μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με τη δημιουργία θέσεων μόνιμου υπαλλήλου σε κάθε σχολική μονάδα Γενικών Καθηκόντων – Σχολικών βοηθών.
  2. Την οριστική λύση της πλήρους στελέχωσης όλων των σχολικών μονάδων, μέσα από την άμεση, απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, ώστε να έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (φύλακες, τραπεζοκόμους, καθαριστές κ.λπ.) για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ουσιαστικά.

εργαζόμενοι_γενικών_καθηκόντων.docx

Κύλιση προς τα επάνω