3ης Σεπτεμβρίου 48β 10433  Αθήνα | vyrwnasedu@gmail.com

Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής "Ο Βύρων"

Επίσημη Ιστοσελίδα του Σωματείου Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Βύρωνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Παρατηρείται εντεινόμενο το εξής φαινόμενο: οι εργοδότες να δηλώνουν άδειες εντός της χρονιάς ερήμην μας. Έτσι, φαινεται ότι έχουμε λάβει την άδεια που δικαιούμαστε και ότι δεν υφίσταται λόγος να αποζημιωθούμε γι’ αυτή.

 

Μαζί με τη λήξη της σύμβασής μας (Ε7) ή την απόλυση (Ε6) θα πρέπει να υπογράφουμε ένα έντυπο με το επίδομα αδείας κι ένα έντυπο με τις απολαβές της ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μια ενιαία κατάθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω ως αποδοχές άδειας.

 

Ειδικότερα, όπως όλοι οι εργαζόμενοι έτσι κι εμείς δικαιούμαστε ορισμένες ημέρες άδειας που κατα προσέγγιση αντιστοιχούν σε 1 ημέρα περίπου για κάθε μήνα εργασίας, ανάλογα με τις ώρες και τις ημέρες που εργαζόμαστε ανά μήνα (ακολουθεί παράδειγμα). Λόγω της φύσης της εργασίας μας, εμείς δεν συνηθίζουμε να αιτούμαστε ημέρες άδειας ή ακόμα κι αν λείψουμε , συνηθίζουμε να αναπληρώνουμε την εργασία μας. Επομένως, με τη λήξη της σύμβασής μας ή με την απόλυσή μας θα πρέπει να αποζημιωθούμε για τις άδειες που δεν πήραμε αλλά τις δουλέψαμε.

 

Κατά προσέγγιση υπολογίζουμε την άδειά μας ως εξής:

  • Ο ωρομίσθιος δικαιούται 2 ημέρες άδεια και επίδομα για κάθε 25 ημέρες πραγματικής του εργασίας.
  • Ένας εργαζόμενος για παράδειγμα με 15 ώρες ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε 4 ημέρες, εργάζεται 16 ημέρες το μήνα (60 ώρες). Κατ’ αναλογία δικαιούται περίπου 1,2 ημέρες άδειας το μήνα. Πολλαπλασιάζοντας επί τους 9 μήνες εργασίας δικαιούται 10,8 ημέρες άδειας για όλη τη σχολική χρονιά. Το μέσο ημερομίσθιο, (όπως διαμορφώνεται με βαση το κατώτατο ωρομίσθιο που ισχύει τώρα 8,91 μεικτά- 7.80 καθαρά) είναι 7,80 επί 60 ώρες το μήνα= 468/25 ημέρες= 18,72*10.8 ημέρες άδειας= 202 ευρώ αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας.

Το ανωτέρω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και κατά προέγγιση. Έχει υπολογιστεί για εργαζόμενους χωρίς τριετίες ή επιδόματα, τα οποία θα ανεβάσουν το ποσό.

 

 

 

Συνάδελφοι αρκετά κερδίζουν οι εργοδότες του κλάδου από την ίδια την εργασία μας και από όλα αυτά τα έξυπνα τρικ που εντατικοποιούν τη δουλειά μας είτε με νομιμο είτε με  παράνομο τρόπο κάθε φορά.

Δεν τους χαρίζουμε αυτά που δικαιούμαστε! Διεκδικούμε μαζικά με το σωματείο μας, καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΜΗ-ΛΗΦΘΕΙΣΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ.pdf

Κύλιση προς τα επάνω